Co Frame agencija  ima odgovoran zadatak da izgradi poverenje kompanije i da vodi računa o njenom imidžu

Odnosi s javnošću predstavljaju odnos prema sopstvenoj firmi, kolegama, drugim kompanijama, javnosti, konkurenciji, društvenoj i široj zajednici

Korporativne komunikacije predstavljaju upravljanje celokupnom komunikacijom kompanije čiji je primarni zadatak da izgradi i neguje reputaciju. Ona predstavlja srž kompanije, jer obezbeđuje neometani protok informacija koje su same po sebi važne za uspeh poslovanja.

Stvaramo uvek širu sliku kako bismo doneli pravu odluku
  • Interni, eksterni i krizni PR
  • Press konferencije
  • Pipreme za javne nastupe i edukacije
  • Uspostavljamo korporativne standarde i brinemo o imdidžu brenda i klijenta

„Vi ste ono što objavljujete”. David M. Scott

Hajde da unapredimo Vaš biznis!

Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili predloga.