Pri kreiranju marketing sadržaja, prvi korak je identifikovanje ciljne grupe.

S obzirom da se ciljne grupe u B2B (business to business)  i B2C (business to consumer) poslovanju  razlikuju, možemo zaključiti da se i sama strategija u kreiranju sadržaja  ova dva vida poslovanja razlikuje.

Za dobar marketing, strategija i planiranje  su ključan fakor.

Proces marketinškog planiranja se sprovodi u nekoliko koraka:

  • Kratak opis organizacije
  • SWOT Analiza
  • Definisanje marketing ciljeva
  • Definisanje tržišne strategije organizacije
  • Definisanje budžeta organizacije
  • Sprovođenje plana i ralizacija

Jer samo iz dobre marketing strategije može proizaći dobar marketing sadržaj!

“Ne planirati je isto kao i planirati neuspeh” B.Franklin

Hajde da unapredimo Vaš biznis!

Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili predloga.